Kontaktný formulár

Tučné položky sú povinné.

Vaše osobné údaje zadané do tohto kontaktného formulára budú použité výhradne ku spracúvaniu Vašej požiadavky zo strany prevádzkovateľa - spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01. Po vybavení Vašej požiadavky budú Vaše osobné údaje vymazané, pokiaľ nebude nevyhnutné niektoré informácie uchovávať pre ochranu práv prevádzkovateľa.Zároveň prehlasujem, že som sa riadne oboznámil(a) s dokumentom Politika ochrany súkromia prevádzkovateľa - spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 33/3998, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01, súhlasím s ňou, vrátane podrobných informácii o spracúvaní a beriem na vedomie, že mám práva v nej uvedené, najmä právo na námietky proti priamemu marketingu a právo na odvolanie tohto súhlasu. Som si vedomý, že spoločnosť Beiersdorf bude spracúvať moje osobné údaje na základe tohto môjho súhlasu.