Kontaktný formulár

Tučné položky sú povinné.

Vaše osobné údaje zadané do tohto kontaktného formulára budú použité výhradne ku spracúvaniu Vašej požiadavky zo strany prevádzkovateľa - spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava. Po vybavení Vašej požiadavky budú Vaše osobné údaje vymazané, pokiaľ nebude nevyhnutné niektoré informácie uchovávať pre ochranu práv prevádzkovateľa.Zároveň prehlasujem, že som sa riadne oboznámil(a) s dokumentom Politika ochrany súkromia prevádzkovateľa - spoločnosti Beiersdorf Slovakia, s.r.o., so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, súhlasím s ňou, vrátane podrobných informácii o spracúvaní a beriem na vedomie, že mám práva v nej uvedené, najmä právo na námietky proti priamemu marketingu a právo na odvolanie tohto súhlasu. Som si vedomý, že spoločnosť Beiersdorf bude spracúvať moje osobné údaje na základe tohto môjho súhlasu.