Nápoveda

Nápoveda je rozdelená do nasledujúcich častí podľa jednotlivých sekcií:

 1. Úvod
 2. BDF4PRESS - Homepage
 3. Značky
 4. Výrobky
 5. Tlačové správy
 6. Vyhľadávanie
 7. Vybrané obrázky
 8. Kontak

1. Úvod

Internetová prezentácia www.bdf4press.sk obsahuje:

 • fotografie v dvoch rôznych kvalitách (75dpi - jpg, 300dpi - jpg)
 • texty k tlačovým správam vo formátoch Acrobat Reader (pdf) a Microsoft Word (doc)

Tlačidlo Späť slúži k návratu na predošlé zobrazenie.

Získanie požadovaných materiálov sa môže odohrávať dvoma základnými spôsobmi:

 • prezeraním jednotlivých sekcií stránok,
 • zadaním požadovaných parametrov do vyhľadávača. Viac o vyhľadávaní v bode 5.

2. BDF4PRESS - Homepage

Homepage prezentácia www.bdf4press.sk slúži pre výber medzi jednotlivými značkami. V súčasnosti sa jedná o značky NIVEA a EUCERIN. Kliknutím na logo danej značky prejdete na Homepage značky.

3. Značky

V sekcii Značky je na ľavej strane prehľad jednotlivých kategórií značky NIVEA. Kliknutím na lištu rozviniete zoznam ponúk prislúchajúcich k zvolenej kategórii, následne je možné voliť konkrétne fotografie produktov. V tejto časti je možné prepínať sa medzi ponukou Produktové, Kreatívne, Aplikačné fotografie a Tlačové správy. Pre ľahšiu orientáciu sa zobrazujú náhľady, nadpisy a údaje vloženia súborov.

4. Fotografie výrobkov

Fotografie sú radené chronologicky. Sekcia Výrobky je rozdelená na Produktové, Kreatívne, Aplikačné fotografie a Tlačové správy.

Produktové fotografie

V tejto sekcii nájdete základné fotografie výrobkov.

Kreatívne fotografie

V tejto sekcii sú k dispozícii kreatívne fotografie výrobkov, tzv. "packshoty".

Aplikačné fotografie

V tejto sekcii sú vystavené fotografie, kde sú produkty používané, ale i ďalšie ilustračné fotky modeliek.

Kvalita fotografií

 • Malá - 75 dpi, fotografie vhodné pre internetové použitie.
 • Vysoká - 300dpi, fotografie s najvyššou kvalitou (jpg) odporúčané pre tlač v najvyššej kvalite.

5. Tlačové správy

Tlačové správy sú radené chronologicky podľa dátumu vloženia. Tlačové správy sú k dispozícii vo formátoch Acrobat Reader (pdf = kompletná TS vrátane náhľadov obrázkov) a Microsoft Word (doc = len text dokumentu). Kliknutím na názov tlačovej správy sa rozbalí popis tlačovej správy.

6. Vyhľadávanie

Systém je prispôsobený na vyhľadávanie celých slov alebo ich častí. Výsledky vyhľadávania sú ihneď k dispozícii vo forme náhľadov pri obrázkoch, aktívnych odkazov do príslušných sekcií pri článkoch a tlačových správ.

Pokročilé vyhľadávanie

Vyhľadávanie je obmedzené vyhľadávacími podmienkami. Nepoužívajú sa logické operátory AND, OR, NOT atď.

7. Vybrané obrázky

Zoznam vybraných obrázku. Po kliknutí na odkaz "Stiahnuť všetko" sa všetky vybrané obrázky stiahnu ako ZIP archív.

8. Kontakt

Slúži pre vaše otázky, priania a pripomienky. Medzi položkami figuruje len jediná, ktorá musí byť vyplnená, a tou je platná adresa elektronickej pošty. Uvedením i ďalších údajov poskytnete prevádzkovateľom možnosť splniť vaše prianie či zodpovedať otázku k vašej plnej spokojnosti.