Politika ochrany soukromí

Obsah

1. Všeobecné informácie

1.1. Spracúvanie osobných údajov

1.2. Prevádzkovateľ

1.3. Práva dotknutých osôb

1.4. Odovzdanie osobných údajov orgánom dozoru

2. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov počas návštevy webovej stránky

2.1 Cookies

2.1.1 Technické cookies (typ A)

2.1.2 Funkčné a výkonové cookies (typ B)

2.1.3 Cookies založené na súhlase (napr. marketing) (typ C)

2.1.4 Správa a vymazanie všetkých cookies

2.2 Webová analytika

2.2.1 Google Analytics

3. Ďalšie ponúkané služby (online a offline), účely spracúvania

3.1 Používateľský účet BDF4press

3.2 Kontakty

3.3 Oprávnený záujem na ochrane práv

4. Námietky alebo odvolanie súhlasu alebo uplatnenie iných práv

5. Záverečné informácie

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ!

Pre Beiersdorf nie je dôležitá len starostlivosť o Vašu pokožku a jej ochrana. Veľkú váhu prikladáme aj ochrane Vašich osobných údajov. Rešpektujeme preto Vaše súkromie a boli by sme radi, aby ste nám v tomto smere mohli dôverovať, pokiaľ ide o ochranu Vašich osobných údajov, rovnako ako keď ide o starostlivosť o pokožku. Vždy Vás transparentným spôsobom informujeme o tom, na čo Vaše osobné údaje potrebujeme a či a ako dlho ich budeme uchovávať.

1. Všeobecné informácie

Účelom tejto politiky ochrany súkromia (ďalej len ako „politika“) je poskytnúť Vám informácie ohľadom spracúvania osobných údajov pri využívaní našej webovej stránky a využívania súvisiacich služieb. Webovou stránkou sa rozumie stránka www.bdf4press.sk, ktorej prevádzkovateľ je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Einsteinova 33/3998, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 (ďalej len ako „my“ alebo „Beiersdorf“).

1.1. Spracúvanie osobných údajov

Osobnými údajmi v zmysle článku 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) sú všetky informácie týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb, napr. meno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa a pod.

Spracúvanie prebieha automaticky a čiastočne manuálne. Uchovávanie osobných údajov je elektronické. Pokiaľ je to potrebné, využíva Beiersdorf na spracúvanie tieto kategórie sprostredkovateľov:

Prepravné spoločnosti

Marketingové spoločnosti

Účtovné spoločnosti

Audítorské spoločnosti

Spoločnosti poskytujúce právne služby

Spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním

Spoločnosti poskytujúce IT služby

Spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom lekárskych systémov

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácii

Spoločnosti poskytujúce software licencie pre online komunikáciu

1.2. Prevádzkovateľ

Zodpovedným za spracúvanie osobných údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR je prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Einsteinova 33/3998, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

Elektronická adresa: info(at)beiersdorf.sk

Adresa: Einsteinova 33/3998, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01

1.3. Práva dotknutých osôb

Ako subjekt dotknutý spracúvaním osobných údajov (dotknutá osoba) máte vo vzťahu ku svojim osobným údajom nasledujúce práva podľa článku 15 a nasl. GDPR:

 • právo na prístup;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo na prenosnosť údajov ; a
 • právo vzniesť námietky.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov. Viac o právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete v článku 4 tejto politiky.
V niektorých prípadoch Vás pre uplatnenie Vášho práva môžeme požiadať o identifikáciu, resp. preukázanie, že sa jedná o Vás. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov, ktoré prebieha, v prípade, ak sa na nás obrátite, nájdete v odseku 3.2 tejto politiky.

1.4. Odovzdanie osobných údajov orgánom dozoru

V prípade, že to vyžaduje právna povinnosť môžu byť odovzdané osobné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

2. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov počas návštevy našej webovej stránky

Počas návštevy a používania našej webovej stránky len pre informačné účely, t.j. pokiaľ sa nezaregistrujete ani nám inak neposkytnete informácie, budeme zhromažďovať len tie osobné údaje, ktoré Váš prehliadač odovzdá nášmu serveru a ktoré sú pre nás technicky potrebné, aby sme Vám mohli našu webovú stránku zobraziť a zaistiť stabilitu a bezpečnosť.
Zhromaždené osobné údaje odovzdáme príslušným interným oddeleniam ku spracúvaniu a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým poskytovateľom služieb, zmluvným dodávateľom (napr. hosting, systém riadenia obsahu) v súlade s požadovanými účelmi (pre potreby zobrazenia webovej stránky a nastavenia jej obsahu). Tieto webové stránky sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov. Udeliť súhlas k akejkoľvek aktivite nie je oprávnená osoba mladšia ako 16 rokov s čím dotknutá osoba prijatím tejto politiky súhlasí.
Výmaz súborov o pripojení sa k webovej stránke prebieha po siedmych dňoch.
Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2.1 Cookies

Okrem vyššie uvedených osobných údajov sú na Vašom počítači počas Vašej návštevy našej webovej stránky ukladané dáta, cookies alebo iné technológie ako pixely (ďalej len „cookies“). Cookies sú malé textové súbory ukladané Vašim prehliadačom na Vašom zariadení pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie uložené v cookies následné odovzdané buď našej webovej stránke (ďalej len „vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria (ďalej len „externé cookies“).

Prostredníctvom uložených a vrátených informácii príslušná webová stránka pozná, že ste ju už skôr otvorili a navštívili prostredníctvom prehliadača, ktorý na tomto zariadení používate. Tieto informácie využívame, aby sme boli schopní danú webovú stránku optimálnym spôsobom vytvoriť a zobraziť, v súlade s Vašimi preferenciami. V tomto smere je na Vašom zariadení identifikovaný iba samotný súbor cookie. Nad rámec vyššie uvedeného budú osobné údaje ukladané iba s Vašim výslovným súhlasom alebo ak to bude nevyhnutne nutné, aby ste mohli využívať službu, ktorá je Vám v tejto súvislosti ponúknutá, a ktorá je Vami využívaná.

Táto webová stránka využíva nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a funkčnosť sú vysvetlené nižšie:

 • technické cookies (typ A);
 • analytické a výkonové cookies (typ B);
 • marketingové cookies (typ C).

Viac informácii o nastavených a používaných typoch cookies nájdete v popise nástrojov implementovaných na našich webových stránkach v tejto politike o ochrane súkromia.

V prípade, že táto stránka využíva Platformu pre správu súborov cookies, môžete naviac nájsť ďalšie informácie tu.

2.1.1 Technické cookies (typ A)

Technické cookies garantujú funkcie, bez ktorých nemôžete naše webové stránky používať zamýšľaným spôsobom. Tieto cookies sú používané výlučne nami, To znamená, že všetky informácie uložené v týchto cookies budú vrátené na našu webovú stránku.

Technické cookies slúžia napríklad na zabezpečenie toho, že Vy ako registrovaný používateľ zostanete prihlásený počas celej doby, keď budete otvárať rôzne podstránky našej webovej stránky, a nebudete tak musieť opakovane zadávať svoje prihlasovacie údaje, akonáhle otvoríte novú stránku.

Používanie technických cookies na našej webovej stránke je možné bez Vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nemôžu byť technické cookies individuálne zapnuté ani vypnuté. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek (viď nižšie)

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2.1.2 Analytické a výkonové cookies (typ B)

Analytické cookies umožňujú našej webovej stránke, aby uchovávala už poskytnuté informácie (napríklad zaregistrované prihlasovacie meno alebo výber jazyka) a ponúkala Vám vylepšené a viac personalizované funkcie vychádzajúce z týchto informácii. Tieto cookies zhromažďujú a ukladajú len pseudonymizované informácie, takže nemôžu sledovať Váš pohyb na iných webových stránkach.
Výkonové cookies zhromažďujú informácie o tom, ako sú naše webové stránky používané, za účelom zvýšenia ich príťažlivosti, obsahu a funkčnosti. Tieto cookies nám napríklad umožňujú určiť, či a ktoré podstránky našej webovej stránky sú užívateľmi navštevované, ako aj to, aký obsah používateľa predovšetkým zaujíma. Zaznamenávame najmä počet návštev určitej stránky, počet otvorených podstránok, dobu strávenú na našej webovej stránke, poradie navštívených stránok, ktoré hľadané výrazy Vás k nám priviedli, krajinu, región, prípadne mesto, odkiaľ sa prístup uskutočňuje, a pomer mobilných zariadení, z ktorých sa realizuje prístup na naše webové stránky. Sledujeme takisto pohyb, kliky a rolovanie pomocou počítačové myši, aby sme zistili, ktoré oblasti našej webovej stránky používateľa predovšetkým zaujímajú.
Výsledkom je, že môžeme obsah našej webovej stránky konkrétnejšie prispôsobiť potrebám našich používateľov a optimalizovať našu ponuku. IP adresa Vášho počítače odovzdaná z technických dôvodov je v zásade automaticky anonymizovaná a neumožňuje nám uskutočniť žiadne závery ohľadom konkrétneho individuálneho používateľa.

Vaše nastavenie cookies môžete kedykoľvek upraviť tu .

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.1.3 Marketingové cookies (typ C)

Cookies, ktoré budú používané výlučne iba s Vašim výslovným súhlasom, sú marketingové cookies.

Tieto na týchto webových stránkach nevyužívame.

Marketingové cookies pochádzajú od externých reklamných spoločností (externé cookies) a sú používané na zhromažďovanie informácií o webových stránkach navštívených používateľom za účelom vytvorenia reklamy orientovanej na cieľovú skupinu pre tohto používateľa.

Proces odmítnutí cookies užívaných pro online reklamu (opt out)

Rovnako môžete spravovať skupinu korporátnych cookies používaných pre online reklamu prostredníctvom nástrojov voľby spotrebiteľa, vytvorených v rámci samoregulačných programov v mnohých krajinách, akými sú napríklad v Spojených štátoch amerických pôsobiace https://www.aboutads.info/choices/ alebo v Európskej únii pôsobiace http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba.
Svoj súhlas s používaním cookies založených na súhlase (typ C) môžete kedykoľvek individuálne odvolať s účinkami do budúcna, a to zodpovedajúcou úpravou svojho nastavenia cookies.
Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. .

2.1.4 Spravovanie a zmazanie všetkých cookies

Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby bolo všeobecne zakázané ukladanie cookies na Vašom zariadení a/alebo aby ste mali zakaždým možnosť sa vyjadriť, či s používaním cookies súhlasíte.
Vezmite prosím na vedomie, že vypnutie cookies môže mať všeobecne za následok funkčné obmedzenie našej webovej stránky.

2.2. Webová analytika

2.2.1 Google Analytics

Účel/informácie: Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Nastavenie Google Analytics bolo nami zmenené výlučne na meraciu funkciu, pokiaľ nebude udelený separátny súhlas na ďalšie marketingové/reklamné funkcie.
Google Analytics využíva špecifickú formu súboru cookie, ktorý je uložený na Vašom počítači a umožňuje analýzu toho, akým spôsobom používate našu webovú stránku. Súbory cookies nastavené Google Analytics sú cookies prvej strany, čo znamená, že údaje hodnoty cookies budú odlišné pre každého zákazníka (tzn. tu nie je jednotné identifikačné číslo cookies Google Analytics pre všetky weby). Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky generované týmto súborom cookie sú všeobecne odovzdávané na server Google v Spojených štátoch amerických a tam aj uchovávané.
Radi by sme Vás upozornili na skutočnosť, že Google Analytics bola na tejto webovej stránke rozšírená, aby zahŕňala aj kód „gat._anonymizelp();“ za účelom zaistenia anonymizovaného nahrávania IP adries (tzv. maskovanie – IP masking). Vzhľadom na anonymizáciu IP adries na tejto webovej stránke je Vaša IP adresa spoločnosťou Google na území Európskej únie a na území zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA odovzdávaná úplná IP adresa a až tam je skrátená. Ako vhodné záruky sme prijali štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR.
Spoločnosť Google tieto informácie využíva v našom zastúpení na analýzu toho, ako používate túto webovú stránku, a to pre potreby reportingu o aktivite na webe a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. IP adresa odovzdaná Vašim prehliadačom v súvislosti s Google Analytics nie je zlučovaná s ďalšími dátami Google.
Ukladaniu cookies môžete zabrániť uskutočnením zodpovedajúceho nastavenia s využitím softwaru Vášho prehliadača. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v nahrávaní osobných údajov týkajúcich sa Vášho užívania danej webovej stránky, ktoré boli vygenerované predmetným súborom cookie (vrátane Vašej IP adresy), a v spracovaní týchto osobných údajov stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.
Príjemcovia:
Informácie o tretej osobe: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podmienky poskytovania služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretích krajín (štátov mimo Európsky hospodársky priestor). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR pri týchto poskytovateľoch. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sk. Ďalší príjemcovia:
Odovzdávame zhromaždené údaje relevantným interným oddelením na spracovanie osobných údajov a iným pobočkám v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým poskytovateľom služieb, zmluvným sprostredkovateľom (napr. hosting, poskytovatelia platforiem, podpora a poskytovatelia analytických služieb) v súlade s požadovanými účelmi (zabezpečenie analýzy).Transfer do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme prijali štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sk
Výmaz/námietky:
Google Analytics môžete deaktivovať prostredníctvom nastavení cookies tu: 2.1
Táto webová stránka zároveň využíva Google Analytics pre analýzu toku návštevníkov nezávislou na zariadení, ktorá sa poskytuje prostredníctvom identifikátoru užívateľa. Sledovania Vášho používania naprieč zariadeniami (cross-device tracking) môžete vo svojom účte Google vypnúť v sekcii „Moje údaje“, „Osobné údaje“.
Používané cookies: typ B. Pre viac informácii viď časť cookies.
Životnosť cookies: 12 mesiacov (toto sa vzťahuje len na cookies nastavené touto webovou stránkou).
Maximálna doba uchovávania použitých cookies: až 26 mesiacov.
Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3. Ďalšie ponúkané služby (online a offline), účely spracúvania

Okrem našej webovej stránky ako zdroja informácii ponúkame rôzne iné aktivity/služby, pre ktoré spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ využívame zmluvného poskytovateľa služieb pre jednotlivé funkcie našej ponuky alebo pokiaľ by sme chceli používať Vaše osobné údaje pre reklamné účely, predložíme Vám podrobné informácie o príslušných procesoch nižšie.
Externí poskytovatelia služieb boli našou spoločnosťou starostlivo vybraní a poverení, sú viazaní našimi pokynmi a sú pravidelne kontrolovaní.
Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretej strane, pokiaľ ponúkame propagačné akcie, súťaže, dodávky alebo obdobné služby v spolupráci s našimi partnermi. Viac informácií získate v okamihu, keď nám takéto Vaše osobné údaje odovzdáte alebo v rámci popisu služieb, ktorý je uvedený nižšie.
Na rozdiel od článku 1.2. tejto politiky, spoločnosť Beiersdorf nie je prevádzkovateľom osobných údajov pre služby, ktoré už boli uvedené ako časť komunikácie iným spôsobom. Preto, pokiaľ sa odkazuje na ktorúkoľvek časť tejto politiky, avšak je v rámci danej služby (napríklad spotrebiteľskej akcie, marketingovej aktivity, súťaže a pod.) uvedený iný prevádzkovateľ, je táto osoba prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie v článku 4 ods. 7 GDPR.
Pokiaľ majú naši poskytovatelia služieb sídlo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budeme Vás o dôsledkoch tejto skutočnosti informovať v popise služby nižšie.
Tieto webové stránky sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov. Udeliť súhlas k akejkoľvek aktivite nie je oprávnená osoba mladšia ako 16 rokov s čím subjekt prijatím tejto politiky súhlasí.
Pokiaľ je udelený súhlas pre niektorú z nižšie uvedených aktivít, dotknutá osoba prijatím tejto politiky súhlasí a prehlasuje, že je riadne oboznámený s nižšie uvedenými informáciami.

3.1 Používateľský účet BDF4press

Pokiaľ by ste chceli mať prehľad o všetkých novinkách zo sveta Beiersdorf, a ste novinárom, je nevyhnutné zadať Vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vytvorenie registrácie v profile BDF4press. Údaje požadované na registráciu sú uvedené v príslušnom formulári. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, pokiaľ nám ich neposkytnete, nemôžeme registráciu vykonať.
Rozsah spracovávaných údajov je nasledovný: meno, priezvisko, e-mail a pokiaľ nám to uvediete, tak aj redakcia, telefón, fax. Na účely voľby relevantných informácií sledujeme Vašu aktivitu na účte a prípadnú prechádzajúcu komunikáciu. Vyhodnocujeme Vaše správanie a klikania na našich webových stránkach alebo v newslettri, aby sme zhromaždili informácie, ktoré pre Vás budú relevantné. Tieto údaje zároveň používame na to, aby sme sa na Vás obracali individuálne, s prihliadnutím na už zahájené alebo dokončené nákupné transakcie, alebo aby sme Vám navrhli účasť v kampaniach, ako sú napríklad súťaže alebo testy produktov. Obraciame sa na Vás prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré nám poskytnete v súvislosti s Vaším súhlasom s tým, že sa na Vás môžeme obracať, napríklad e-mailom – ak nám poskytnete nám svoju e-mailovú adresu. Vaše údaje zároveň využívame na analýzu a zlepšovanie účinnosti našich webových stránok. Registrovaní používatelia majú tiež možnosť získavať informácie a tlačové podklady priamo v rámci rozhrania používateľského účtu.
Na tieto účely môžeme zhromaždené údaje odovzdať príslušným interným oddeleniam na spracovanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípadne externým poskytovateľom služieb, dodávateľom (napr. poskytovateľom tlačových služieb) v súlade s požadovanými účelmi (poskytnutie verejnosti).
Údaje, ktoré nám poskytnete, budeme tiež spracovávať, aby sme Vás informovali o iných zaujímavých novinkách alebo aby sme Vám zasielali informácie elektronickými prostriedkami vrátane obchodných informácií. .

Doba uchovávania je po dobu trvania účelu, resp. do odvolania súhlasu.

Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3.2 Kontakty

Účel/Informace:

V prípade, že sa na nás obrátite, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, budeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete (Vaša e-mailová adresa, prípadne iné voliteľne poskytnuté osobné údaje: Vaše meno, priezvisko, ulicu, číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, obsah správy a prílohy a telefónne číslo) uchovávať, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky. Pokiaľ sa na nás telefonicky obrátite, môžeme Vás požiadať o súhlas s nahrávaním hovoru na účely zlepšenia našich služieb a školení našich zamestnancov. Pokiaľ budete súhlasiť, budeme spracovávať všetky informácie, ktoré s nami budete zdieľať v priebehu nášho rozhovoru (obsah komunikácie, prípadne osobitné kategórie osobných údajov, ktoré nám uvediete (údaje o zdravotnom stave), rovnako tak ako Vaše telefónne číslo a iné osobné údaje – viac tiež viď článok 3.5. Pri spracovaní údajov, ktoré vznikli v priebehu komunikácie máme oprávnený záujem na spracovaní údajov v súlade s právnymi požiadavkami, pre vnútorné overenie alebo v súlade s príslušnou žiadosťou o komunikáciu.
Príjemcovia a zdroje:
Ďalej spracovávame Vaše údaje v skupine Beiersdorf za účelom prevencie a vyšetrovania trestných činov a iných pochybení, hodnotenia a riadenia rizík, pre internú komunikáciu a pre zodpovedajúce administratívne účely. Pokiaľ ste obchodným partnerom, budeme údaje o Vás porovnávať so zverejneným zoznamom klamlivých dodávateľov (napr. varovné zoznamy Svetovej organizácie duševného vlastníctva), aby sme urobili informované rozhodnutie o spolupráci a prípadnej platbe. V takých prípadoch budeme tiež priebežne kontrolovať bonitu pre vybrané prípady (napr. uzatvorenie zmlúv). Našim oprávneným záujmom je minimalizácia finančných rizík. Na tento účel spolupracujeme s úverovými agentúrami, od ktorých získavame potrebné údaje. Na tento účel odovzdávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje úverovým agentúram.
V prípade otázok spotrebiteľov prostredníctvom interného nástroja pre správu spotrebiteľov budú osobné údaje obvykle po jednom roku vymazané. Výnimočne budú údaje uchovávané dlhšie, pokiaľ sú údaje nevyhnutné k uplatneniu, výkonu, alebo obrane právnych nárokov, nie však dlhšie ako tri roky. Pokiaľ ste obchodným zákazníkom alebo partnerom, môže byť nutné v rámci transakcie spoločnosti odovzdať Vaše osobné údaje potenciálnym kupujúcim. V priebehu due diligence sú obvykle spracovávané anonymizované údaje. V konkrétnych jednotlivých prípadoch však môže byť nutné spracovávať osobné údaje. Náš oprávnený záujem spočíva v uskutočnení transakcie spoločnosti.
Zhromaždené osobné údaje odovzdáme príslušným interným oddeleniam pre spracúvanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípadne externým poskytovateľom služieb, dodávateľom (napr. hosting, poskytovatelia služieb call centra) v súlade s požadovanými účelmi (pre potreby vytvorenia kontaktov a pre potreby zákazníckej starostlivosti).
Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.


Doba uchování / výmaz:

Údaje, ktoré v tejto súvislosti získame, znovu vymažeme potom, čo ich ďalšie uchovávanie už nebude potrebné (do dvoch rokov od poslednej zaslanej správy) alebo obmedzíme spracovanie v prípade existencie zákonných povinností uchovávania alebo oprávneného záujmu podľa tejto politiky. Doba uchovávania nahrávok telefonických rozhovorov je max. 90 dní.
Proti tomuto spracovaniu môžete podať námietku v súlade s článkom 4 tejto politiky.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov:

 • Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (vrátane prípadného súhlasu s uchovaním nahrávky telefonického rozhovoru
 • Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tejto dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (pokiaľ to vyplýva z obsahu rozhovoru)
 • Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 • Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.3 Oprávnený záujem na ochrane práv

Účel/Informácie:
Beiersdorf uchováva v obmedzenom rozsahu udelené súhlasy, uskutonené právne úkony dotknutých osôb a prípadnú ďalšiu nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú na ochranu a vymáhanie svojich práv (vrátane pohľadávok), pre obranu proti nárokom dotknutých osôb alebo tretích osôb a pre obranu pri kontrolných konaniach to strany orgánov dozoru.
Uchovávanie nevyhnutných dokumentov na tento účel prebieha vždy oddelene a bezpečne.
Môže sa tiež stať, že odvoláte už udelený súhlas a Beiersdorf bude musieť aj spätne preukázať, že spracovanie bolo do odvolania súhlasu uskutočňované na základe právneho základu.
Beiersdorf napríklad musí preukázať orgánu dozoru, že aj v minulosti vykonané aktivity boli uskutočnené v súlade s právnou úpravou.
Doba uchovávania/výmaz:
Na tento účel je doba uchovávania najviac tri roky od ukončenia spracovania podľa pôvodného právneho základu a potom len, pokiaľ je aktívne súdne alebo iné konanie (po dobu trvania daného konania).
Proti tomuto spracúvaniu je možné podať námietky podľa článku 4 tejto politiky. Doba sa odvíja od všeobecnej premlčacej doby a zároveň možnosti orgánu dozoru uskutočniť kontrolu spätne až tri roky.

4. Námietky / odvolanie súhlasu alebo uplatnenie iných práv

V prípade, ak ste dali súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie má vplyv na prípustnosť spracúvania Vašich osobných údajov potom, čo ste nám ich odovzdali.
Pokiaľ je základom nášho spracúvania Vašich osobných údajov oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm.) f GDPR), môžete proti tomuto spracúvaniu podať námietky. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom vykonávania priameho marketingu, môžete taktiež kedykoľvek podať námietky proti tomuto spracúvaniu. Tento prípad môže napríklad nastať, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné najmä pre plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami, avšak je potrebné pre obranu proti uplatneným nárokom. Pokiaľ budete takúto námietku podávať, žiadame Vás, aby ste vysvetlili dôvody, prečo by sme nemali Vaše osobné údaje spracúvať tak, ako sme to robili. V prípade, že bude Vaša námietka oprávnená, situáciu preskúmame a buď zastavíme alebo upravíme spracúvanie osobných údajov, alebo Vám oznámime naše vážne dôvody, ktoré sú hodné ochrany a na základe ktorých budeme v spracúvaní pokračovať. Samozrejme môžete kedykoľvek podávať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely reklamy a analýzy dát (vykonávanie priameho marketingu). Na základe týchto námietok bude vykonávanie priameho marketingu ukončené. O svojich námietkach nás môžete informovať na nižšie uvedených kontaktoch na konci tohto článku.

Pri akomkoľvek spracúvaní máte nasledujúce práva: 1. Právo na prístup k osobným údajom Máte právo na to, aby Vám Beiersdorf bez zbytočného odkladu poskytol informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje sú spracúvané, aký je účel spracúvania, príjemcovia, doba a poučenie o právach.

2. Právo na opravu Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje alebo doplnil chýbajúce osobné údaje.

3. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“) Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

4. Právo na obmedzenie spracúvania Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ budete chcieť toto právo uplatniť, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedených kontaktoch.

5. Právo na prenosnosť osobných údajov Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli Beiersdorf a ktoré sa spracúvajú automatizovane na základe Vášho súhlasu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo odovzdať tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Beiersdorf osobné údaje ďalej nespracúva, pokiaľ nepreukáže závažné a oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov k takémuto účelu, čo zahrňuje aj profilovanie. Pokiaľ proti takémuto spracúvaniu vznesiete námietku, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely spracúvané.

7. Ďalšie práva Máte právo nebyť subjektom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás významným spôsobom dotýka. Beiersdorf nezakladá žiadne zo svojich rozhodnutí výhradne na automatizovanom spracúvaní. Profilovanie, ktoré je v niektorých prípadoch vykonávané, nemá pre Vás právne účinky, ani sa Vás významne nedotýka.
Kedykoľvek môžete bezplatne požiadať o čiastočné alebo úplné vymazanie Vašich osobných údajov či zablokovanie, prípadne si vyžiadať informácie o údajoch o vašej osobe, ktoré sú u nás uložené, a požiadať o opravu týchto údajov. Pre tento účel nie je nutné používať žiadny konkrétny formulár, stačí, keď nás kontaktujete na vyššie uvedených kontaktoch.
Všetky vaše požiadavky spracujeme bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najviac do 30 dní.
Odvolanie súhlasu k zasielaniu obchodných oznámení bude vykonané bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní. O ukončení zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek požiadať taktiež v každom jednom obchodnom oznámení.
Orgánom dozoru pre spracúvanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. Máte právo podať sťažnosť k orgánu dozoru.
Akékoľvek práva môžete uplatniť na týchto kontaktoch: info(at)nivea.sk Vaše sťažnosti a iné požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete rovnako smerovať na: osobneudaje.slovakia[at]beiersdorf.com Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov Beiersdorf má nasledujúci kontakt: dpo.slovakia[at]beiersdorf.com Adresa: Einsteinova 33/3998, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01

5. Závěrečné informace

Túto politiku môžeme dopĺňať alebo aktualizovať, bez toho, aby sme Vás o tejto skutočnosti museli vopred informovať. Pred použitím našich webových stránok si vždy preštudujte túto politiku, aby ste získali informácie o najnovšom stave po prípadných doplneniach alebo aktualizáciách. Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená v prípade potreby politiku zmeniť, avšak toto nemá dopad na podmienky spracúvania už odsúhlaseného, resp. začatého na základe iného právneho základu.
Verzia politiky: január 2022.