Politika ochrany súkromia

 

Pokiaľ by ste chceli mať prehľad o všetkých novinkách zo sveta Beiersdorf a ste novinárom, je nevyhnutné zadanie Vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vytvorenie registrácie v profile BDF4press. Osobné údaje požadované pre registráciu sú uvedené v príslušnom registračnom formulári (t.j. v rozsahu meno, priezvisko, názov redakcie....) . Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pokiaľ nám ich neposkytnete, nemôžeme registráciu previesť.

 

Pre tieto účely môžeme zhromaždené osobné údaje odovzdať príslušným interným oddeleniam pre spracúvanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípade externým poskytovateľom služieb, dodávateľom (napr. poskytovatelia tlačových služieb) v súlade s požadovanými účelmi (sprístupnenie verejnosti).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme taktiež spracúvať, aby sme Vás informovali o iných zaujímavých novinkách alebo aby sme Vám zasielali oznámenia elektronickými prostriedkami vrátane obchodných oznámení.

 

Doba uchovávania je doba neurčitá, resp. do odvolania Vášho súhlasu.

 

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: plnenie zmluvy čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme taktiež spracúvať za tým účelom, aby sme Vás informovali o iných zaujímavých produktoch v našom portfóliu alebo aby sme Vám zasielali e-maily obsahujúce technické informácie.

 

Podľa obchodných a príslušných daňových právnych predpisov sme povinní uchovávať Vašu adresu, platobné údaje a údaje o objednávkach, a to po dobu najviac 10 rokov.

 

Používané cookies: typ A.

 

Maximálna doba uchovávania cookies: až 26 mesiacov

 

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.